Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας Τηλ.κέντρο: 211 300 9200 - Fax: 211 300 9201


Η διάρκεια κάλυψης της εγγύησης των συσκευών
MIDAS KLARKTEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TURBOSUND, TANNOY, αναφέρoνται στον παρακάτω πίνακα:Κονσόλες
10 χρόνια
Τελικοί Ενισχυτές
10 χρόνια
Επεξεργαστές Ήχου
10 χρόνια
Ηχεία 10 χρόνια
DI
10 Χρόνια


Η εγγύηση των 10 ετών ισχύει για αγορές προϊόντων MIDAS-KLARK TEKNIK-LAB GRUPPEN-LAKE-TURBOSOUND-TANNOY
που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Με την επιφύλαξη των "Εξαιρέσεων" που απαριθμούνται παρακάτω, η κατασκευάστρια εταιρεία εγγυάται ότι,
όλα τα προϊόντα που δεν παρουσιάζουν ελαττώματα στο υλικό και στην κατασκευή,
και εφόσον χρησιμοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας,
θα λειτουργούν σωστά για 10 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς τους

Εκτός από την προφανή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος, υπάρχουν μόνο λίγες εξαιρέσεις
στην περιορισμένη εγγύηση που πρέπει να γνωρίζετε,
συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων, των καμένων voice coil και των flight cases .

Η παραπάνω εγγύηση δεν ισχύει για:
• Αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ασφαλειών, των μπαταριών και των καλωδίων.
• Drivers, διαφράγματα, πηνία φωνής που έχουν καεί εξαιτίας της υπερβολικής τάσης ή κύματος από ενισχυτή ισχύος.
• Μηχανικά μέρη που έχουν χρήση, όπως faders, ποτενσιόμετρα.
• Ενισχυτές ισχύος με λανθασμένα φορτισμένες εξόδους (σε όρους '' φορτίου '' / ohm).
• Ζημιά από πτώση ή κατά τη μεταφορά καθώς και ακατάλληλης χρήσης των προϊόντων ή λανθασμένης εγκατάστασης.
• Καρούλια καλωδίων και flight cases, για τα οποία προσφέρεται περίοδος εγγύησης ενός (1) έτους.
• Τα προϊόντα των οποίων ο εργοστασιακός σειριακός αριθμός (serial number) έχει παραμορφωθεί, αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί.

Αντικατάσταση συσκευής DOA (Dead On Arrival):
Εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία στη συσκευή κατά τη διάρκεια της αρχικής λειτουργίας
(εντός 30 ημερών από την αγορά της συσκευή στον τελικό χρήστη), θα παρέχεται δωρεάν επισκευή της της συσκευής.
Σε απίθανη περίπτωση δεν μπορούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα, τότε δικαιούστε νέο προϊόν αντικατάστασης.

 Για να ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάσταση συσκευής DOA πρέπει:
a) Να μας προσκομίσετε αντίγραφο απόδειξης αγοράς της συσκευής
b) Να συμπληρώσετε και να μας στείλετε το δελτίο επιστροφής συσκευών που θα βρείτε στο web site της εταιρείας www.omikron.gr
Μόλις λάβετε από εμάς την έγκριση επιστροφής συσκευής, τότε εντός 8 εργάσιμων ημερών
(και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη συσκευή στην αποθήκη μας), θα πρέπει να μας επιστρέψετε την ελαττωματική συσκευή και να παραλάβετε μία νέα.

Η ελαττωματική συσκευή πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύεται από τα περιφερικά καθώς και την πλήρη συσκευασία της.
Σε αντίθετη περίπτωση η συσκευή δεν θα αντικαθίσταται.
Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία της συσκευής προέρχεται από κακή χρήση,
τότε η διαδικασία αντικατάστασης θα διακοπεί και θα ενημερωθείτε για το κόστος επισκευής της συσκευής,
το οποίο αν δεν αποδεχθείτε η συσκευή θα σας επιστραφεί ανεπισκεύαστη.

Συσκευές οι οποίες είναι εντός περιόδου εγγύησης, θα επισκευάζονται δωρεάν.

Εάν συσκευές που βρίσκονται σε περίοδο εγγύησης παρουσιάσουν δυσλειτουργίες οι οποίες
θα προέρχονται από κακή χρήση και εφαρμογή, τότε θα ακυρώνεται άμεσα το υπόλοιπο της εγγύησης της συσκευής.
Επίσης εάν η συσκευή ανοιχτεί ή τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άλλο τεχνικό τμήμα,
πλην του εξουσιοδοτημένου τεχνικού τμήματος της Omikron Electronics τότε, θα ακυρώνεται άμεσα το υπόλοιπο της εγγύησης της συσκευής.

Σε περίπτωση που μας στείλετε προϊόν προς επισκευή και δεν επαληθευτεί καμία βλάβη,
τότε θα χρεώνεστε με το ανάλογο κόστος χρόνου, που δαπανήθηκε.

Για να ενημερωθείτε για επιπλέον πληροφορίες που αφορούν την διαδικασία επισκευής συσκευών
MIDAS KLARKTEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TURBOSUND, TANNOY,
επικοινωνήστε μαζί μας τηλ. 211 300 9200, e-mail: service@omikron.gr.