Προφίλ

Η Omikron Electronics ιδρύθηκε το Ιούλιο του 2009 με σκοπό να προσφέρει επαγγελματικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το βασικό αντικείμενο της Omikron Electronics είναι η επίσημη διάθεση προϊόντων Επαγγελματικού ήχου & Eικόνας.

Η γνώση και εμπειρία των συνεργατών της Omikron Electronics τοποθετεί την εταιρεία σε υψηλό σημείο κάτι το οποίο ήταν και ο βασικός παράγοντας ίδρυσής της.

Στόχος της εταιρείας Omikron Electronics είναι να προσφέρει λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα τα οποία θα προέρχονται από καταξιωμένους και αναγνωρισμένους κατασκευαστές που θα πληρούν το σύνολο των αναγκών σας.

Η εταιρεία έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001:2008 από την TÜV Reinland Hellas A.E
για πώληση και προγραμματισμό προϊόντων ήχου και εικόνας.