Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας Τηλ.κέντρο: 211 300 9200 - Fax: 211 300 9201Η διάρκεια κάλυψης της εγγύησης των συσκευών Electro-Voice & Dynacord αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:


Ενισχυτές / Επεξεργαστές 3 χρόνια
Παθητικά Ηχεία 5 χρόνια
Αυτοενισχυόμενα Ηχεία 3 χρόνια
University Sound Speakers 3 χρόνια
Speaker accessories & Hardware 1 χρόνος
Καλωδιακά Μικρόφωνα 3 χρόνια
Ασύρματα Μικρόφωνα (RE2) 2 χρόνια
Ασύρματα Μικρόφωνα 3 χρόνια

Οι όροι καθώς και η διάρκεια κάλυψης της εγγύησης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση από την Electro-Voice & Dynacord.


Επίπεδα υπηρεσιών που καλύπτονται από τους όρους της εγγύησης

Αντικατάσταση συσκευής DOA (Dead On Arrival):
Εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία στη συσκευή κατά τη διάρκεια της αρχικής λειτουργίας (εντός 30 ημερών από την αγορά της συσκευή στον τελικό χρήστη), παρέχεται αντικατάσταση της συσκευής με νέα η οποία θα αντικαταστήσει την ελαττωματική συσκευή.
Για να ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάσταση συσκευής DOA πρέπει:
a) Να μας προσκομίσετε αντίγραφο απόδειξης αγοράς της συσκευής
b) Να συμπληρώσετε και να μας στείλετε το δελτίο επιστροφής συσκευών που θα βρείτε στο web site της εταιρείας www.omikron.gr
Μόλις λάβετε από εμάς την έγκριση επιστροφής συσκευής, θα πρέπει να μας επιστρέψετε την ελαττωματική συσκευή και εντός 15 εργάσιμων ημερών (από την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος), θα παραλάβετε μία νέα.
Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία της συσκευής προέρχεται από κακή χρήση, τότε η διαδικασία αντικατάστασης θα διακοπεί και θα ενημερωθείτε για το κόστος επισκευής της συσκευής, το οποίο αν δεν αποδεχθείτε η συσκευή θα σας επιστραφεί ανεπισκεύαστη και θα υπάρχει ελάχιστη χρέωση 65€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα αφορά την εισαγωγή του προϊόντος στο service.

Επισκευή συσκευής εντός εγγύησης:

Εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία στη συσκευή εντός της περιόδου εγγύησης, παρέχεται δωρεάν επισκευή της συσκευής.
Για να ξεκινήσει η διαδικασία δωρεάν επισκευής της συσκευής πρέπει:
a) Να μας προσκομίσετε αντίγραφο απόδειξης αγοράς της συσκευής
b) Να συμπληρώσετε και να μας στείλετε το δελτίο επιστροφής συσκευών που θα βρείτε στο web site της εταιρείας www.omikron.gr
Μόλις λάβετε από εμάς την έγκριση επιστροφής συσκευής, τότε θα μας φέρεται την ελαττωματική συσκευή σας και εντός 15 εργάσιμων ημερών (από την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος),θα παραλάβετε τη συσκευή σας πλήρως επισκευασμένη.
Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία της συσκευής προέρχεται από κακή χρήση, τότε θα ενημερώνεστε για το κόστος επισκευής της συσκευής, το οποίο αν δεν αποδεχθείτε η συσκευή θα σας επιστραφεί ανεπισκεύαστη και θα υπάρχει ελάχιστη χρέωση 65€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα αφορά την εισαγωγή του προϊόντος στο service.

Επίπεδα υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από τους όρους της εγγύησης


Επισκευές εκτός εγγύησης (Out of Warranty)

Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε συσκευή εκτός εγγύησης, μπορούμε να αναλάβουμε την επισκευή, ενημερώνοντάς σας εκ των προτέρων ποιο θα είναι ακριβές κόστος της επισκευής.
Επίσης είμαστε σε θέση να παραλάβουμε την προς επισκευή συσκευή σας από τον χώρο σας και να σας την παραδώσουμε επίσης στον χώρος σας όταν πραγματοποιηθεί η επισκευή χωρίς επιπλέον χρέωση.
Για να ξεκινήσει η διαδικασία επισκευής συσκευής Out Of Warranty πρέπει:
a) Να συμπληρώσετε και να μας στείλετε το δελτίο επιστροφής συσκευών που θα βρείτε στο web site της εταιρείας www.omikron.gr
b) Όταν θα λάβετε από εμάς την αποδοχή αποστολής συσκευών, που θα αναφέρει και το κόστος της επισκευής, θα πρέπει να το υπογράψετε και να μας το στείλετε με e-mail service@omikron.gr ή fax στο 211 300 9201.
c) Παράλληλα θα πρέπει να καταθέσετε σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας το πόσο της επισκευής που θα αναφέρετε στο δελτίο επιστροφής συσκευών.
Εντός 12 εργάσιμων ημερών θα παραλάβετε επισκευασμένη τη συσκευή σας. Όλες οι επισκευές καλύπτονται από εγγύησης 90 ημερολογιακών ημερών. Αυτό σημαίνει ότι εάν εντός των 90 ημερολογιακών ημερών παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη συσκευή σας, τότε θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.


Οι όροι καθώς και η διάρκεια κάλυψης της εγγύησης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση από την Electro-Voice & Dynacord .
Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία της αγοράς της συσκευής από τον τελικό καταναλωτή.
Συσκευές οι οποίες είναι εντός περιόδου εγγύησης, θα αντικαθίστανται ή θα επισκευάζονται δωρεάν.
Εάν συσκευές που βρίσκονται σε περίοδο εγγύησης παρουσιάσουν δυσλειτουργίες οι οποίες θα προέρχονται από κακή χρήση και εφαρμογή, τότε θα ακυρώνεται άμεσα το υπόλοιπο της εγγύησης της συσκευής.
Επίσης εάν η συσκευή ανοιχτεί ή τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άλλο τεχνικό τμήμα πλην του εξουσιοδοτημένου τεχνικού τμήματος της Electro-Voice & Dynacord τότε, θα ακυρώνεται άμεσα το υπόλοιπο της εγγύησης της συσκευής.
Για να ενημερωθείτε για επιπλέον πληροφορίες που αφορούν την διαδικασία επισκευής συσκευών Electro-Voice & Dynacord επικοινωνήστε μαζί μας τηλ. 211 300 9200, e-mail: service@omikron.gr

Οι συσκευές που θα αντικαθίστανται (DOA) θα πρέπει περιλαμβάνουν τα παρελκόμενά τους, δηλαδή καλώδιο τροφοδοσίας, οδηγίες χρήσεως, cd drivers, κ.λπ.

Οι συσκευές που θα αποστέλλονται για επισκευή, θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία ή εναλλακτικά σε συσκευασία η οποία θα προστατεύει το προϊόν κατά την μεταφορά.
Οι συσκευές πρέπει να είναι συσκευασμένες για ασφαλή μεταφορά.
Επειδή δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφαλή μεταφορά των συσκευών, πρέπει οι συσκευές που θα αποστέλλονται για επισκευή να βρίσκονται στις αρχικές τους συσκευασίες ή να είναι καλά συσκευασμένες.