• Κατηγορία
    0
    0

KLARK TEKNIK

Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

DI10P

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:55,00€
PASSIVE DI BOX

DN200

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:174,00€
ΕΝΕΡΓΟ STEREO DI BOX

DF1000

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:400,00€
FEEDBACK SUPPRESSOR

1176-KT

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:595,00€
COMPRESSOR CLASS-A LINE

DM8000

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:1.300,00€
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ DSP 10 IN/6 OUT

DN100

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:95,00€
ACTIVE DI BOX

DN1248 PLUS-DP

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:5.100,00€
ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ12 IN/48 OUT

DN1248 PLUS-FM

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:6.700,00€
ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ12 IN/48 OUT

DN360

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:720,00€
ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ 2Χ30 ΠΕΡΙΟΧΩΝ

DN360B

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:868,00€
ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ 2Χ30 ΠΕΡΙΟΧΩΝ

DN370

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:660,00€
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΙΚΟ EQUALIZER

DN370F

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:1.240,00€
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΙΚΟ EQUALIZER

DN530

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:1.240,00€
ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΟ GATE

DN540

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:1.120,00€
COMPRESSOR 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

DN9331

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:7.068,00€
GRAPHIC CONTROLLER
Τιμή Λιανικής:55,00€

Τιμή Λιανικής:174,00€

Τιμή Λιανικής:400,00€

Τιμή Λιανικής:595,00€

Τιμή Λιανικής:1.300,00€

Τιμή Λιανικής:95,00€

Τιμή Λιανικής:5.100,00€

Τιμή Λιανικής:6.700,00€

Τιμή Λιανικής:720,00€

Τιμή Λιανικής:868,00€

Τιμή Λιανικής:660,00€

Τιμή Λιανικής:1.240,00€

Τιμή Λιανικής:1.240,00€

Τιμή Λιανικής:1.120,00€

Τιμή Λιανικής:7.068,00€

Εμφάνιση 1 έως 15 από 24 (2 Σελ.)