• Κατηγορία
    0
    0

KLARK TEKNIK

Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

DI10P

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:55,00€
PASSIVE DI BOX

DN200

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:174,00€
ΕΝΕΡΓΟ STEREO DI BOX

DF1000

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:400,00€
FEEDBACK SUPPRESSOR

V NET 2/DANTE BRIDGE

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:992,00€
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΗ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΓΗ DANTE ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ VNET

V NET ETHERNET INTERFACE

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:248,00€
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΗΧΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AES3 ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ VNET

VNET INTERFACE PSU

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:124,00€
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ 2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ VNET

VNET INTERFACE RACK MOUNT

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:62,00€
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 INTERFACE VNET ΣΕ ΙΚΡΙΩΜΑ.

1176-KT

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:235,00€
COMPRESSOR CLASS-A LINE

DM8000

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:1.300,00€
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ DSP 10 IN/6 OUT

DN100

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:95,00€
ACTIVE DI BOX

DN1248 PLUS-DP

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:5.100,00€
ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ12 IN/48 OUT

DN1248 PLUS-FM

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:6.700,00€
ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ12 IN/48 OUT

DN360

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:720,00€
ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ 2Χ30 ΠΕΡΙΟΧΩΝ

DN360B

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:868,00€
ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ 2Χ30 ΠΕΡΙΟΧΩΝ

DN370

KLARK TEKNIK

Τιμή Λιανικής:660,00€
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΙΚΟ EQUALIZER
Τιμή Λιανικής:55,00€

Τιμή Λιανικής:174,00€

Τιμή Λιανικής:400,00€

Τιμή Λιανικής:992,00€

Τιμή Λιανικής:248,00€

Τιμή Λιανικής:124,00€

Τιμή Λιανικής:62,00€

Τιμή Λιανικής:235,00€

Τιμή Λιανικής:1.300,00€

Τιμή Λιανικής:95,00€

Τιμή Λιανικής:5.100,00€

Τιμή Λιανικής:6.700,00€

Τιμή Λιανικής:720,00€

Τιμή Λιανικής:868,00€

Τιμή Λιανικής:660,00€

Εμφάνιση 1 έως 15 από 28 (2 Σελ.)