• Κατηγορία
    0
    0
    0

MIDAS

Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

MR18

MIDAS

Τιμή Λιανικής:698,00€
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ 18 ΙΝ

M32R/IP

MIDAS

Τιμή Λιανικής:2.635,00€
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ 22ΙΝ/14OUT

M32/IP

MIDAS

Τιμή Λιανικής:4.185,00€
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ 32ΙΝ/16OUT

DM16

MIDAS

Τιμή Λιανικής:395,00€
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ 16 ΚΑΝΑΛΙΑ

DL151

MIDAS

Τιμή Λιανικής:1.000,00€
AUDIO SYSTEM I/O 24in

DL152

MIDAS

Τιμή Λιανικής:1.400,00€
AUDIO SYSTEM I/O 24out

DL153

MIDAS

Τιμή Λιανικής:1.750,00€
AUDIO SYSTEM I/O 16in / 8out

DL154

MIDAS

Τιμή Λιανικής:1.500,00€
AUDIO SYSTEM I/O 8in / 16out

DL155

MIDAS

Τιμή Λιανικής:1.700,00€
AUDIO SYSTEM I/O 8in, 8out, 8 AES3

DL16

MIDAS

Τιμή Λιανικής:1.240,00€
DIGITAL SNAKE, 16 INPUTS, 8 ANALOG

DL231

MIDAS

Τιμή Λιανικής:4.000,00€
AUDIO SYSTEM INPUT SPLITTER UNIT

DL251

MIDAS

Τιμή Λιανικής:3.300,00€
AUDIO SYSTEM I/O 48 in / 16 out

DL252

MIDAS

Τιμή Λιανικής:3.720,00€
AUDIO SYSTEM I/O 16 in / 48 out

DL32

MIDAS

Τιμή Λιανικής:2.042,00€
DIGITAL SNAKE, 32 INPUTS, 16 OUTS

M32C

MIDAS

Τιμή Λιανικής:1.000,00€
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ
Τιμή Λιανικής:698,00€

Τιμή Λιανικής:2.635,00€

Τιμή Λιανικής:4.185,00€

Τιμή Λιανικής:395,00€

Τιμή Λιανικής:1.000,00€

Τιμή Λιανικής:1.400,00€

Τιμή Λιανικής:1.750,00€

Τιμή Λιανικής:1.500,00€

Τιμή Λιανικής:1.700,00€

Τιμή Λιανικής:1.240,00€

Τιμή Λιανικής:4.000,00€

Τιμή Λιανικής:3.300,00€

Τιμή Λιανικής:3.720,00€

Τιμή Λιανικής:2.042,00€

Τιμή Λιανικής:1.000,00€

Εμφάνιση 1 έως 15 από 31 (3 Σελ.)